Gratis verzending vanaf 60€
Gratis retourzendingen
Achteraf betalen mogelijk

Algemene Voorwaarden

I. Algemene bepalingen

Voor overeenkomsten en rechtshandelingen met Christian Grabe, Kerzendorf 34, 06889 Wittenberg (hierna "Verkoper" genoemd), zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Afwijkende voorwaarden van de koper zijn niet van toepassing. Tegenbevestigingen van de koper met verwijzing naar zijn eigen zakelijke of inkoopvoorwaarden worden uitdrukkelijk tegengesproken. Afwijkingen hiervan vereisen schriftelijke bevestiging door de verkoper. Een consument in de zin van de volgende bepalingen is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling verricht voor doeleinden die noch aan zijn commerciële noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegerekend.

II. Sluiten van een overeenkomst

De contracttaal is Duits. De volledige tekst van de overeenkomst wordt niet door de verkoper opgeslagen. Voordat de bestelling via het online winkelwagensysteem wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt of elektronisch worden opgeslagen met behulp van de afdrukfunctie van de browser. Na ontvangst van de bestelling bij de verkoper worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten op afstand en de algemene voorwaarden opnieuw per e-mail aan de klant verzonden.

Bij offerteaanvragen die bijvoorbeeld aan de verkoper worden verzonden, ontvangt de klant alle contractgegevens als onderdeel van een bindend aanbod per e-mail, die de klant kan afdrukken of elektronisch kan opslaan.

Het aanbod van de verkoper op internet vormt geen bindend aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Het moet veeleer worden opgevat als een uitnodiging om een koopaanbod te doen.

U kunt uw koopaanbod op de volgende manieren indienen: telefonisch of per fax, schriftelijk, per e-mail of via het geïntegreerde systeem in de online winkel van de verkoper.

Door de bestelling te verzenden, doet u een bindend koopaanbod aan de verkoper. Als u vervolgens een automatische e-mail ontvangt over de ontvangst van uw bestelling, is dit geen aanvaarding van het aanbod en leidt dit niet tot de totstandkoming van een overeenkomst.

De overeenkomst komt tot stand door een persoonlijke bevestiging van de verkoper. Dit kan ook gebeuren door een stilzwijgende verklaring, bijvoorbeeld in de mededeling over de verwerking of verzending van de bestelling.

Als u binnen 7 werkdagen geen persoonlijke bevestiging ontvangt, bent u niet langer gebonden aan uw aanbod. Eventueel reeds geleverde prestaties worden in dit geval onmiddellijk terugbetaald. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u hier: [Link naar het privacybeleid invoegen]

III. Prijzen, verzendkosten

De in de aanbiedingen vermelde prijzen zijn bruto eindprijzen. Als de bestelling buiten Duitsland wordt geplaatst, kunnen mogelijk extra douanerechten of belastingen van toepassing zijn, die echter niet aan de verkoper hoeven te worden betaald.

Bijkomende verzendkosten zijn uitdrukkelijk niet inbegrepen in de aankoopprijs en worden apart vermeld tijdens het bestelproces. U kunt ze vooraf ook hier bekijken: [Link naar de pagina Betaling & verzendvoorwaarden invoegen].

IV. Betalings- en verzendvoorwaarden

Alle betalings- en verzendvoorwaarden kunnen vooraf hier worden bekeken: [Link naar de pagina Betaling & verzendvoorwaarden invoegen].

Rekeningen zijn onmiddellijk opeisbaar.

Als consument vragen wij u vriendelijk om de geleverde goederen zo snel mogelijk te controleren op duidelijke gebreken en deze zowel aan de expediteur als aan de verkoper te melden. Dit heeft geen invloed op uw garantieclaims.

Als u een consument bent, gaat het risico van onopzettelijke verslechtering of verlies pas over bij levering van de goederen aan u.

Indien u geen consument bent, gebeurt de levering en verzending op uw risico.

V. Garantie

De verkoper geeft zelf geen garantie. Fabrieksgaranties blijven onaangetast door deze verklaring. Voor consumenten gelden de wettelijke bepalingen inzake gebreken en garantie.

Bij gebruikte goederen is de garantieperiode, in afwijking van de wettelijke regeling, één jaar na ontvangst van de goederen. De garantieperiode van één jaar geldt niet voor schade die aan de verkoper kan worden toegerekend en die schuldig is aan de schending van leven, lichaam of gezondheid, evenals grove nalatigheid of opzet van de verkoper, en voor regressieclaims volgens §§ 478, 479 BGB.

VI. Voorbehoud van eigendomsrecht

De goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de volledige koopprijs is betaald.

VII. Aansprakelijkheid

De verkoper is alleen aansprakelijk in geval van grove nalatigheid en opzet. Schade veroorzaakt door computercrashes en transmissiestoringen bij e-mailverzending of door computervirussen wordt niet beschouwd als grove nalatigheid. De verkoper neemt passende maatregelen tegen dergelijke risico's met behulp van geschikte antivirussoftware. Aansprakelijkheid in geval van lichte nalatigheid is alleen van toepassing in geval van schending van essentiële verplichtingen. In dit geval wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot 5.000,00 euro, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een hoger bedrag is overeengekomen.

VIII. Plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

Duits recht is van toepassing, met uitsluiting van het VN-Kooprecht. Deze rechtskeuze geldt alleen voor consumenten voor zover hierdoor niet wordt afgeweken van de dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstigheidsbeginsel). Als u geen consument bent, geldt Wittenberg als bevoegde rechtbank voor alle geschillen.

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld door Rechtsanwalt Christoph Becker.